chwilowki

Komórki organizacyjne

W Powiatowej Stacji wyodrębniono następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego:
mgr Małgorzata Stańczak.

W skład Oddziału Nadzoru Sanitarnego wchodzą:

 • Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej (NHK)
  Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej:
  mgr inż. Bożena Janik

 • Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (NHŻ)
  Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:
  mgr inż. Renata Górka

 • Sekcja Nadzoru Epidemiologii (NEP)
  Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego: 
  mgr Małgorzata Stańczak

 • Sekcja Nadzoru Higieny Pracy (NHP)
  Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Pracy:
  mgr inż. Maria Cholewińska-Szyja

 • Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży (NHD)
  inż. Beata Rdest

 • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (NNZ)
  inż. Ewa Żuchowicz

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (PZ)

- mgr inż. Ewelina Bączek,
- mgr Katarzyna Kamionka,


Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

 • Sekcja Ekonomiczno - Finansowa (EAE)
  Główna Księgowa:
  mgr Teresa Skowronek

 • Sekcja Administracyjno - Gospodarcza (EAG)
  Kierownik Sekcji Administracyjno - Gospodarczej: 
  mgr Barbara Gałka

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GŁ)
mgr Teresa Skowronek

Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP)
mgr Rafał Czeladzki
mgr Michał Osuch

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (KD)
mgr Barbara Gałka

Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości (NSJ)
mgr inż. Agata Kula

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej (OC)
mgr inż. Konrad Kulman

 

 

 

 

Kontakt

CENTRUM KONTAKTU
COVID-19

+48 22 2500115

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu