chwilowki

większe bezpieczeństwo dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie MEN - Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała  rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Czytaj więcej...

wypoczynek dzieci i młodzieży

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest w czasie wolnym od zajęć szklonych, np. w wakacje lub ferie zimowe w formie obozów lub kolonii.
Wymagania dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1696).

Czytaj więcej...

wszawica

Wszawica uważana jest za zjawisko wstydliwe i dyrektorzy rzadko przyznają się, że w ich placówce pojawił się ten problem. Jednak pasożyty nie zniknęły i potrafią nękać całe grupy.
Wszawica jest powszechnie uważana za zjawisko wstydliwe, bo jest kojarzona z brudem i biedą. A to nieprawda. Wszy występują na całym świecie. Przenoszą się w autobusach i tramwajach, w szkołach i przedszkolach. Albo przez grzebienie, czapki, szaliki, bieliznę pościelową.

Czytaj więcej...

dostosowanie mebli edukacyjnych do wysokości ciała uczniów / wychowanków placówek oświatowych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest powołana m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania. Nadzór ten jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i przepisami wykonawczymi. Jednym z elementów higieny

procesów nauczania i wychowania jest właściwy dobór mebli edukacyjnych do wymogów ergonomii.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

CENTRUM KONTAKTU
COVID-19

+48 22 2500115

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu