chwilowki

badania na nosicielstwo

BADANIA NA NOSICIELSTWO

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olkuszu Al. 1000-lecia 13 A

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

Numer konta: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76,  31–202 Kraków
Tytułem: Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE], [UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA]oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

4. Odebrać wyniki badania w punkcie przyjmowania próbek pok.113 najwcześniej po 7 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: wtorek -środa: 8.00 - 10.00
Przyjmowanie próbek do badania: wtorek: 8.00 - 10.00
Wydawanie wyników badań: wtorek -środa: 8.00 - 10.00

5. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866 z późn. zm.). 
W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

 

Kontakt

CENTRUM KONTAKTU
COVID-19

+48 22 2500115

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu